Згідно з пунктом 1 статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 (далі — Типове положення).
Атестація педагогів є одним із головних напрямків кадрової освітньої політики. На сьогоднішній день процедура вивчення роботи педагога в процесі атестації детально регламентується діючим Положенням, так і численними практичними розробками схем, показників та критеріїв оцінювання.
Практичне проведення атестації педпрацівників урегульоване Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, в якому визначені види атестації та її періодичність, порядок проведення і реалізація рішень атестаційної комісії. Щороку підготовка до атестації педагогічних працівників у нашому дошкільному навчальному закладі розпочинається з ознайомлення колективу з нормативними документами, що регламентують процес атестації педагогічних працівників. Дуже важливо, щоб результати атестації задовольнили як адміністрацію дошкільного закладу, так і педагогів, які атестуються. А для цього всім учасникам атестаційного процесу необхідно добре знати свої права та обов'язки.

Нормативно-правова база для організації і проведення роботи з атестації педагогічних працівників:

• ЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту" (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

• ЗАКОН УКРАЇНИ "Про професійний розвиток працівників" Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5067-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст.243

• ЗАКОН УКРАЇНИ "Про дошкільну освіту" (ВВР 2001, № 49, ст.259) (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2442-VI від 06.07.2010)

Умови атестації педагогічних працівників:

• Наявність в атестованого відповідної педагогічної освіти та педагогічного стажу

• Володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання педагогічним працівником його професійних обов'язків, відповідно до Конституції України (ст. 10) й Закону « Про мови в Українській PCP»

• Обов'язкове проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації в повному обсязі 1 раз на 5 років,напередодні атестації, з правом вибору змісту , програм,форм навчання (п.3.4 Типового положення…)

• Обов'язковим є дотримання принципів, на яких базується атестація: (3.4. Типового положення…): демократизму,загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Для якісного відстеження результативності роботи педагогів в нашому навчальному закладі систематизовано матеріали , які пропонуються до вашої уваги.

/Files/slide4-l.jpg/Files/slide2-l.jpg/Files/slide7-l.jpg/Files/slide8-l.jpg/Files/Atestaciya_pedpracivnykiv_Pedrada.jpg/Files/Atestacija_rishennia_Pedrada.jpg/Files/Pidsumky_atestaciji_Pedrada.jpg


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році

Всього педагогічних працівників - 14
Проатестовано - 4
Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2
Відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду - 2
Присвоєно педагогічне звання «практичний психолог-методист» - 1

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про якісний склад педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році

«спеціаліст вищої категорії» - 9 педагогів
«спеціаліст першої категорії» - 1 педагог
11 тарифний розряд - 4 педагога
Освіта педагогів:
середня спеціальна 4 педагога
повна вища педагогічна 11 педагогів
Педагогічні звання:
«вихователь-методист» 7 чол.

ПЛАН

проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками у 2023 році

1. Костюшко Ніна Антонівна директор освіта повна вища педагогічна стаж 50 років курси фахові з 30.10 – 10. 11

2. Галан Оксана Іванівна інструктор з фізкультури освіта повна вища педагогічна стаж 22 роки спеціаліст вищої категорії курси № 140 з 03.04 – 14.04 «Нова українська школа – новий дитячий садок»

3. Могилян Оксана Станіславівна вихователь освіта повна вища педагогічна стаж 27 років спеціаліст вищої категорії курси №143 з 09.01 – 20.01 «Базовий компонент дошкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу»

4. Деркач Леся Василівна вихователь логопедичної групи освіта повна вища педагогічна стаж 15 років спеціаліст І категорії курси №142 з 06.02 – 17.02 «Інтегрований підхід до організації освітнього процесу в різновікових групах закладів дошкільної освіти»

5. Ярмоленко Людмила Анатоліївна вихователь-методист, вчитель-логопед освіта повна вища педагогічна стаж 29 років спеціаліст вищої категорії курси фахові з 30.10 – 10. 11

РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ ЗА 2022 РІК

/Files/images/2022_r/реестр сертифікатів 1.jpeg/Files/images/2022_r/реестр сертифікатів2.jpeg

Кiлькiсть переглядiв: 44