Функції методичної служби дошкільного навчального закладуІнформаційна: вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення з різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність дошкільного навчального закладу.

Навчальна: здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична: моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча):здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична: оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

Семінар-практикум з проблеми:

«Предметно-розвивальне середовище як компонент освітнього простору»

Форма проведення - інтерактивна ділова гра ток-шоу «Я так думаю»

Мета гри: спонукати учасників генерувати ідеї щодо поліпшення предметно-розвивального середовища в ДНЗ, допомогти їм усвідомити важливість створення розвивального предметно-ігрового середовища у формуванні життєвої компетентності дошкільників.

Загальний сценарій:

- учасники об’єднуються в чотири групи – «Батьки», «Діти», «Педагоги» та «Експерти»;

- ведучий роз’яснює мету гри, загальний сценарій та правила гри;

- групова гра: розігрування ситуації відповідно до обраних ролей;

- міжгрупова дискусія, керована ведучим;

- підсумок гри за допомогою експертів.

/Files/IMG_20221129_112840.jpg


Підсумок гри. Виступи експертів. Ухвалення спільного рішення. Ведучий підбиває підсумок гри, звертаючи особливу увагу на актуальність, реальність, оригінальність рішень.

Кiлькiсть переглядiв: 484