ПЕДАГОГІЧНА РАДА №2
з проблеми: «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного дошкілля»
1. Про завдання патріотичного виховання дошкільників відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
2. Про формування соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку за творами В.О.Сухомлинського.
3. Національно-патріотичне виховання через призму мистецько-творчої дітей дошкільного віку.
3.а. Українські народні ігри як засіб патріотичного виховання під час музичної діяльності.
3.б. Засоби естетичного розвитку як складова національно-патріотичного виховання дошкільників.
4. Виставка методичної літератури, посібників та демонстраційного матеріалу із зазначеної проблеми.
5. Огляд творчих робіт з сіна, соломи, тканини, глини чи солоного тіста «Іграшка як оберіг».
6. Аналіз самоосвіти педагогів протягом І кварталу 2022/2023 навчального року.

ПЕДАГОГІЧНА РАДА №1
з проблеми: «Пріоритетні напрямки організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році»
1. Про аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.
2. Про вибори секретаря педагогічної ради на 2022-2023 н.р.
3. Про огляд інструктивно-методичних рекомендацій «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-2023 н.р.» №1/8504-22 від 27.07.2022
4. Про програмно-методичне забезпечення організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році.
5. Обговорення та узгодження використання в освітньому процесі на 2022-2023 навчальний рік:
- освітньої та парціальних програм;
- форм перспективного та календарного планування освітнього процесу;
- режиму дня та розкладу освітньої діяльності;
- комплектування вікових груп.
6. Про основні напрямки роботи педагогічного колективу на 2022-2023 н.р.
7. Про організацію гурткової роботи: програма, графік роботи, керівники.
8. Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби закладу у 2022-2023 навчальному році.
9. Про організацію корекційної роботи вчителя-логопеда на 2022-2023 н.р.
10. Про ознайомлення з перспективним планом атестації та про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.


ПЕДАГОГІЧНА РАДА №4
з проблеми:«Про результати освітньої роботи з дошкільниками»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Аналіз результатів освітнього процесу в світлі вимог БКДО та аналіз виконання річних завдань.
2. Про стан емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі.
3. Про результати сформованості основних рухів у дітей дошкільного віку
4.Про виконання програмових завдань на музичних заняттях
5.Про участь педагогів в методичній роботі закладу
6.«Відкритий мікрофон» - пропозиції педагогів щодо складання річного плану роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік

ПЕДАГОГІЧНА РАДА №3
з проблеми: Здоров'язбережувальна та рухова компетентність дитини- важливі складники фізичного здоров'я"
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про стан організації здоров'язбережувальної та рухової компетентностей дітей.
2. Особливості організації освітнього процесу з фізичного виховання у відповідності до інваріантного та варіативногоскладника БКДО.
3.Інноваційні технології в фізкультурно-оздоровчій роботі
4. Основні умови способи і засоби формування рухової та здоров’язбережувальної компетентностей.
5. Валеологічне виховання, як важлива складова формування здорового способу життя.

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 2
з проблеми: "Дошкільнятам про сталий розвиток"
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Цілісність систематичність і послідовність планування організації освітнього процесу природничо-екологічного змісту (аналіз роботи вихователів)
2. Ігри екологічного змісту в роботі з дітьми (із досвіду роботи вихователів молодших , середніх груп)
3. Дослідницькі міні-проєкти, як засіб формування основ поведінки для сталого розвитку
4. Спільна робота з батьками щодо формування в дітей навичок зорієнтованих на сталий розвиток.
5.Про визнання результатів підвищення кваліфікації за видами дистанційних вебінарів та марафонів переглянутих педагогічними працівниками у 2021р.
6. Виставка дидактичних ігор з проблеми: «Екологічного виховання, зорієнтованого на сталий розвиток»

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 1
з проблеми:«Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
у 2021/2022 навчальному році» (серпень, 2021 р.)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Готовність груп до нового навчального року (довідка)
2. «Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
у 2021/2022 навчальному році»
3. Презентація затверджених програм та навчально-методичних посібників у 2021/2022 навчальному році.
4. Ознайомлення, обговорення та схвалення річного плану роботи ЗДО на 2021 /2022 навчальний рік.
- пріоритетних завдань, програм та методичних посібників, за якими будуватиметься освітній процес закладу;
- форм планування освітньої роботи з дітьми;
- режиму дня, розкладу занять всіх вікових груп;
- графіків роботи гуртків
5. Ознайомлення з річним планом роботи практичного психолога.
6. Організація гурткової роботи
- графік роботи;
- програма;
-керівники
7. Ознайомлення з перспективним планом атестації та проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників у 2021 /2022 навчальному році.
8.Виставка дидактичних та демонстраційних матеріалів. виготовлених вихователями закладу


Кiлькiсть переглядiв: 545