Тиждень правової освіти

2015-12-04

В системі правової освіти населення, починаючи з дитинства, важливу роль відіграє формування та постійний розвиток правової культури. Дошкільний вік – це початкова ланка системи освіти та найбільш сприятливий період для формування моральних якостей особистості як основи правової компетентності громадян.

З метою формування в дітей дошкільного віку знань з правової освіти, прищеплення навичок правосвідомої поведінки, формування потреб та вмінь активно захищати свої права та законні інтереси інших осіб у закладі з 1 по 4 грудня 2015 р. проводився Тиждень права.

Перед працівниками нашого дошкільного закладу було поставлене завдання - розширити правові знання дітей та ознайомити дошкільнят з їхніми правами та обов’язками; навчити захищати себе від несправедливості; сформувати в них високу відповідальність перед суспільством і державою; виховувати дошкільнят у дусі безумовного дотримання норм права і моралі.

В рамках Тижня права було проведено ряд заходів, які мали позитивний вплив на виховний процес вцілому. Зокрема проводились тематичні заняття, бесіди, тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру.

Провідну роль у вихованні дітей відіграє сім'я. Тому робота з батьками була спрямована на формування їх правового світогляду, на активізацію їхньої уваги й підвищення інтересу до проблем захисту прав та гідності дітей. З цією метою була виконана наступна робота:

Оздоблення куточків для батьків інформаційними буклетами за темами:

- «Дитина і родина»;

- «Дитина! Держава піклується про тебе»;

- «Батьки відповідальні за виховання та розвиток дитини»

Проводились консультації для батьків:

- «Чи потрібні дитині права»;

- «Розвиток індивідуальності дитини в сім'ї через дотримання його прав, пошану до його свободи»;

- «Основні положення «Декларації прав дитини» і «Конвенції про права дитини»

/Files/images/CAM02379.jpg

/Files/images/CAM02383.jpg

/Files/images/CAM02373.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 44