• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Білоцерківський заклад освіти № 23 «Дзвіночок» Білоцерківської міської ради надає публічну інформацію керуючись

Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відповідно до ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи дошкільному закладу в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою або телефоном (усно).

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (телефон, електронна адреса);

- загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє дошкільний заклад, в робочий час згідно з правилами внутрішнього розпорядку.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- від фізичної особи (зразок);

- від юридичної особи (зразок);

- від об'єднань громадян (зразок).

Запит на інформацію може бути поданий:за телефоном 39-30-70

на поштову адресу:
09107, Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 35 Білоцерківський заклад дошкільної освіти №23 «Дзвіночок» Білоцерківської міської ради Київської області
(на конверті вказувати "Інформаційний запит");

на електронну адресу:
dzvinochok23@ukr.net

особисто за адресою:
м. Біла Церква, Павліченко, 35
Білоцерківський ЗДО № 23 «Дзвіночок» Білоцерківської міської ради

Нормативно-правова база:

Закон України "Про доступ до публічної інформації";

Указ Президента України № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»;

Рішення Білоцерківської міської ради від 24 травня 2011 р. № 242 «Про організацію у міській раді та її виконавчому комітеті роботи щодо доступу до публічної інформації»;

Наказ Міністерство освіти і науки України від 21 жовтня 2008 року № 953 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №858»;

Наказ управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 30.12.2015р. №155 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в управлінні освіти і науки Білоцерківської міської ради».

Кiлькiсть переглядiв: 690